E-mail   Heslo  
  Registrace 
Vzdělávací agentura ČR
Brno

Seminář: Manipulace - jak ji odhalit a účinně se ji bránit


Název: Manipulace - jak ji odhalit a účinně se ji bránit
Webinář. Tento seminář bude přednášen formou on-line přednášky.
Číslo semináře: 22129
Akreditace: Akreditace MPSV ČR
Číslo akreditace: A2020/0093-SP/PC/PP/VP
Lektor: Mgr. Jitka Reitterová - psycholog, lektor a trenér
Termín konání: 6. října 2022 (čtvrtek)
Čas konání: 9.00 - 14.00 hodin
Místo konání: webinář, přednáška formou ON-LINE výuky
Cena: 1 900,- Kč / osoba


Přihlásit se na semináře


Cíl semináře:

Účastníci se podrobně seznámí s problematikou manipulace v mezilidských vztazích. Naučíse rozpoznávat typické manipulativní strategie v komunikaci a argumentační triky, kterými se při jednání snaží protistrana prosadit. Získají praktické rady, jak jim nepodlehnout.
Prakticky si vyzkouší základní komunikační techniky, které mohou uplatnit v případě, že jimi někdo manipuluje. V důsledku rozvoje komunikačních dovedností účastníků by mělo docházet ke zvýšení jejich osobního sebevědomí a profesní sebedůvěry.


Program semináře:

Seminář je prezentován on-line.
Účastník bude potřebovat počítač s připojením k internetu a internetový prohlížeč např. Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge.
Počítač musí být dále vybaven reproduktory nebo výstupem pro sluchátka.

Den před konáním semináře účastník obdrží do e-mailu veškeré informace, odkaz na vysílání s přihlašovacími údaji a materiál v elektronické podobě.
V případě, že jste informace neobdrželi, kontaktujte pracovníka agentury. Děkujeme.

____________________________________________Program semináře:

Úvod do problematiky
- seznámení s lektorem a s ostatními účastníky semináře, seznámení s programem, zjištění očekávání účastníků

Komunikace, komunikační styly
- základní komunikační styly, kdy je používáme, co je jejich cílem, jaké jsou jejich krátkodobé a dlouhodobé důsledky na utváření mezilidských vztahů

Manipulace
- manipulace jako častá součást vyjednávání na úřadě, proč ji klienti používají, proč jí neumíme odhalit a proč jí často podlehneme, jaký má vliv na výsledky naší práce, na naše pracovní uspokojení a sebeúctu

Manipulátoři
- osobnostní typy manipulátorů, charakteristické znaky jednání manipulátora, nejčastější manipulativní strategie klientů přicházejících na úřad, odlišnosti od chování ostatních klientů

Jak na manipulaci reagovat
- obecný postup ve 3 krocích, komunikační techniky, které nám pomohou elegantně vyřešit nepříjemnou situaci, příklady reálných dialogů z praxe

Argumentační triky a obrana proti nim
- příklad argumentů v obraně proti manipulaci a jejich konkrétní použití

Nácvik reakcí v konkrétních komunikačních situacích
- konkrétní reálné situace z praxe účastníků semináře, společné hledání vhodných reakcí, nácvik komunikace - hraní rolí

Závěr semináře
diskuse, stanovení akčního plánu účastníků


Přihlásit se na semináře


aktuální nabídka seminářů


© Vzdělávací agentura ČR, s.r.o.   |   Telefon: (+420) 774 556 558   |   E-mail: info@vacr.cz   |   Web: www.vacr.cz