E-mail   Heslo  
  Registrace 
Vzdělávací agentura ČR
Brno

Seminář: Úvod do problematiky výkonu veřejného opatrovnictví, veřejný opatrovník a sociální práce


Název: Úvod do problematiky výkonu veřejného opatrovnictví, veřejný opatrovník a sociální práce
Aktuality v oblasti veřejného opatrovnictví. Seminář bude přednášen formou on-line přednášky.
Číslo semináře: 22130
Akreditace: Akreditace MPSV ČR
Číslo akreditace: A2019/0639-SP
Lektor: Mgr. Ilona Kolářová - lektorka v oblasti sociální problematiky včetně zákona o sociálních službách
Termín konání: 11. října 2022 (úterý)
Čas konání: 9.00 - 14.00 hodin
Místo konání: webinář, přednáška formou ON-LINE výuky
Cena: 1 900,- Kč / osoba


Přihlásit se na semináře


Cíl semináře:

Účastníci semináře získají základní přehled z oblasti veřejného opatrovnictví.
Seznámí se se základem platných právních úprav z oblasti veřejného opatrovnictví včetně jejich aplikace v praxi. Dále budou znát základní informace o souvislostech potřebných k výkonu funkce veřejného opatrovníka a o kompetencích veřejného opatrovníka včetně potřeby spolupráce s ostatními subjekty v rámci jeho činnosti.
Celý vzdělávací program je zaměřen na získání základního přehledu o výkonu funkce veřejného opatrovníka v souladu s platnými právními předpisy, to znamená, že mu napomůže ozřejmit aplikace příslušných právních předpisů v praxi a hájit zájem svého opatrovance v jeho běžném životě.


Program semináře:

Seminář pořádáme on-line.
Účastník bude potřebovat počítač s připojením k internetu a internetovým prohlížečem např. Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge.

Počítač musí být dále vybaven reproduktory nebo výstupem pro sluchátka.

Den před konáním semináře účastník obdrží do e-mailu veškeré informace, odkaz na vysílání s přihlašovacími údaji a materiál v elektronické podobě.


___________________________________________________________


Aktuality v oblasti veřejného opatrovnictví, zvláštní odborná způsobilost, veřejný opatrovník v katalogu prací, platové třídy, využití institutu „milostivého léta“ a další
Předběžná informace:
Pro příspěvek na rok 2023 je plánováno ze státního rozpočtu formou příspěvku na přenesenou působnost vyčlenit finanční prostředky na výkon činností státní správy v oblasti veřejného opatrovnictví. Výše paušální částky na jednoho opatrovance, je předběžně uvažována ve výši 30 500 Kč.
1) Obec jako veřejný opatrovník
- základní informace před převzetím funkce veřejného opatrovníka
- základní právní předpisy
- jmenování obce do funkce veřejného opatrovníka
- povinnosti veřejného opatrovníka podle občanského zákoníku


2) Výkon funkce veřejného opatrovníka v praxi
- základní úkony při převzetí funkce veřejného opatrovníka, založení spisu o výkonu veřejného opatrovnictví
- převzetí správy jmění opatrovance
- základní úkony při realizaci funkce veřejného opatrovníka
- právní jednání při výkonu funkce veřejného opatrovníka
- spolupráce opatrovníka s poskytovateli sociálních a zdravotních služeb
- základní úkony při ukončení funkce veřejného opatrovníka
- předání spisové dokumentace novému opatrovníkovi


3) Financování obce
- finanční příspěvek na výkon veřejného opatrovnictví
Obce jako veřejní opatrovníci obdrží násobek paušální platby na jednoho živého opatrovance podle jejich počtu k rozhodnému dni, kterým byl pro příspěvek na rok 2023 stanoven 31. březen 2022. Započítány budou jen takové případy, u kterých do tohoto data nabyly rozsudky soudu právní moci. Od roku 2021 se financování týká i případů opatrovnictví, kdy se obec stane dočasně opatrovníkem přímo ze zákona dle § 468 OZ. Jedná se o případy, kdy zemřel dosavadní opatrovník (fyzická osoba) nebo kdy došlo k odvolání stávajícího opatrovníka bez jmenování nového. Rozhodným dnem je také 31. březen 2022.

4) Kontrola veřejného opatrovníka
- kontrola soudní
- kontrola ze strany opatrovnické rady
- kontrola ze strany veřejného ochránce práv


5) Vzdělávání veřejných opatrovníků
- předpoklady veřejného opatrovníka
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti


6) Veřejný opatrovník versus sociální pracovník
- vymezení rolí

7) Diskuze, dotazy a odpovědi


Přihlásit se na semináře


aktuální nabídka seminářů


© Vzdělávací agentura ČR, s.r.o.   |   Telefon: (+420) 774 556 558   |   E-mail: info@vacr.cz   |   Web: www.vacr.cz