E-mail   Heslo  
  Registrace 
Vzdělávací agentura ČR
Brno

Seminář: Účinná asertivní a neasertivní komunikace v praxi


Název: Účinná asertivní a neasertivní komunikace v praxi
Seminář bude přednášen formou on-line přednášky.
Číslo semináře: 23128
Akreditace: Akreditace MPSV ČR
Číslo akreditace: A2021/0220-SP/PC/PP/VP
Lektor: Mgr. Jitka Reitterová - psycholog, lektor a trenér
Termín konání: 20. června 2023 (úterý)
Čas konání: 9.00 - 14.00 hodin
Místo konání: webinář, přednáška formou ON-LINE výuky
Cena: 2 000,- Kč / osoba


Přihlásit se na semináře


Cíl semináře:

Seminář patří ke vzdělávacím aktivitám zaměřeným na rozvoj měkkých dovedností v oblasti profesní i osobní komunikace v širokém spektru použití. Je koncipován tak, aby účastníkům poskytl praktické návody na řešení náročných komunikačních situací. Témata jsou zaměřena na rozvoj obecných komunikačních dovedností se zvláštním důrazem na asertivní jednání a chování. Účastníci si osvojí dovednosti nezbytné pro vedení profesního rozhovoru, získají přehled o asertivních technikách a jejich využití při překonání bariér v jednání.


Program semináře:

Seminář je prezentován on-line.
Účastník bude potřebovat počítač s připojením k internetu a internetový prohlížeč např. Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge.
Počítač musí být dále vybaven reproduktory nebo výstupem pro sluchátka.

Den před konáním semináře účastník obdrží do e-mailu veškeré informace, odkaz na vysílání s přihlašovacími údaji a materiál v elektronické podobě.
V případě, že jste informace neobdrželi, kontaktujte pracovníka agentury. Děkujeme.

__________________________________________________________________________1. Úvod semináře
- představení lektora, účastníků
- zjišťování motivace k účasti a očekávání
- sdílení zkušeností s komunikačně náročnými situacemi z vlastní praxe
- vyvození fyziologických a psychologických souvislostí vzniku stresové reakce
- vliv stresu na schopnost komunikovat a řešit konflikty

2. Komunikační strategie
- dotazník, vyhodnocení, interpretace
- pasivita, agresivita, manipulace, asertivita
- charakteristika jednotlivých strategií, chování a prožívání zúčastněných, dopady na výsledky interakce z krátkodobého i dlouhodobého hlediska
- cvičení – Určete, o jaký typ komunikace e jedná
- vyvození specifik komunikace s uživateli sociální služby
- cvičení – Popište a analyzujte nedávnou zkušenost

3. Asertivita
- asertivita jako životní postoj (já jsem OK-ty jsi OK)
- detailní popis asertivního přístupu, asertivní práva, asertivní povinnosti
- kdy je a kdy není účinná v jednání s uživateli sociálních služeb
- seznámení s asertivními metodami
- řešení konkrétních situací z praxe účastníků
- nácvik reakcí v modelových situacích

4. Posílení sebejistoty ve vystupování
- reakce na jízlivé poznámky, kritiku, slovní útoky, citové vydírání
- zvládání vnějšího a vnitřního tlaku
- asertivní perzistence
- empatie, úhel pohledu, naslouchání

5. Závěr semináře
- diskuze, otázky
- hodnocení semináře


Přihlásit se na semináře


aktuální nabídka seminářů


© Vzdělávací agentura ČR, s.r.o.   |   Telefon: (+420) 774 556 558   |   E-mail: info@vacr.cz   |   Web: www.vacr.cz