E-mail   Heslo  
  Registrace 
Vzdělávací agentura ČR
Brno

Seminář: PLATNOST A NEPLATNOST PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ osoby s duševním onemocněním


Název: PLATNOST A NEPLATNOST PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ osoby s duševním onemocněním
- zvláštní postupy, kterými můžeme docílit, jak u opatrovance neplatit dluhy, případně získat zpět již splacené exekuce
Číslo semináře: 23127
Akreditace: Akreditace MPSV ČR
Číslo akreditace: A2020/0118-SP/VP
Lektor: Mgr. Radka Pešlová - lektor odborných seminářů, vyučující na KU, dlouholetá praxe v sociálních službách
Termín konání: 16. června 2023 (pátek)
Čas konání: 9.00 - 14.00 hodin
Místo konání: webinář, přednáška formou ON-LINE výuky
Cena: 2 000,- Kč / osoba


Přihlásit se na semináře


Cíl semináře:

Seminář si klade za cíl naučit rozlišovat, co je podpis, co je jednání, co je platné jednání. Posluchač zjistí, že podpis nutně neznamená platnost a naučí se rozlišovat situace, kdy je dokument platný a kdy nikoliv. Osvojí si základní úvahy a postupy v tom, kdo může co podepsat a kde mohou nastat chyby a neplatnosti v sociálních službách, sociální práci a opatrovnictví.
Současně se naučí rozlišovat podvodně sjednané půjčky a prodeje/darování movitého i nemovitého majetku a naučí se základním postupům, jak klientovi (osobě s duševním postižením) pomoci.
Zároveň by účastník měl být schopen v budoucnu rozlišit samovolné a neoprávněné jednání ze strany sociální služby, opatrovníka a třetích osob.


Program semináře:

Seminář je prezentován on-line.
Účastník bude potřebovat počítač s připojením k internetu a internetový prohlížeč např. Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge.
Počítač musí být dále vybaven reproduktory nebo výstupem pro sluchátka.

Den před konáním semináře účastník obdrží do e-mailu veškeré informace, odkaz na vysílání s přihlašovacími údaji a materiál v elektronické podobě.
V případě, že jste informace neobdrželi, kontaktujte pracovníka agentury. Děkujeme.

__________________________________________________________________________
Úvod
- představení lektora, uvedení kurzu a jeho cíle, očekávání účastníků, úvod do problematiky: představení zákonného podkladu a literatury

Právní úvod
- kdo má kdy oprávnění jednat samostatně
- kdo platně jedná (podepisuje)
- jaké jsou pravomoci zmocněnců, zástupců, podpůrců
- platnost (a omezení) plné moci
- dříve vyslovená přání
- předběžná prohlášení
- držení občanského průkazu (u osoby s omezenou svéprávností) a vliv na právní jednání této osoby (co když v OP není napsáno „omezen“)

Sociální služby
- základní chyby při jednání se zájemcem – kdy nemáme platně osobní údaje zájemce
- kdo může jednat za zájemce
- kdo podepíše smlouvu
- může ORP podepisovat dodatky ke smlouvě
- schvalování smlouvy soudem
- neplatné, nevymahatelné ujednání ve smlouvách
- není příloha jako příloha

Právo osoby samostatně nakládat se svými finančními prostředky a majetkem
- schopnost rozhodovat a jednat
- jak odhadnout možnou neplatnost jednání
- zneužití osob s duševním postižením (fiktivní půjčky, „šmejdi“, zneužití v rodině)

Dluhová problematika
- role sociálního pracovníka na obci při práci s dluhy osoby s duševním onemocněním
- role sociálního pracovníka v sociálních službách při práci s dluhy osoby s duševním onemocněním
- role (veřejného) opatrovníka při práci s dluhy osoby s duševním onemocněním (opatrovancem)
- rozdílný přístup k osobě s duševním onemocněním, která je schopná spolupráce se sociálním pracovníkem a osobě, která již není schopna se postarat o své záležitosti a řešit situaci

Základní informace o platnosti a neplatnosti právního jednání a jeho dopadu do platnosti/neplatnosti dluhů
- učiněného ve službě samotnou osobou před/po omezení svéprávnosti, zmocněncem, opatrovníkem v rámci pravomoci / mimo svou pravomoc
- učiněného při jednání s úřady osobně, na základě plné moci, s procesním opatrovníkem
- učiněného při přestupkovém a trestním řízení před a po určení opatrovníka
- učiněného v soukromé oblasti (půjčky, exekuce, poplatky, nehrazení poplatků, prodej majetku ne/výhodným způsobem, zneužívající klauzule ve smlouvách)
- pomoc ze strany sociální práce
- pomoc ze strany opatrovníka
- pomoc ze strany sociálních služeb

Závěr semináře
- otázka a odpovědi, závěrečná diskuze


Přihlásit se na semináře


aktuální nabídka seminářů


© Vzdělávací agentura ČR, s.r.o.   |   Telefon: (+420) 774 556 558   |   E-mail: info@vacr.cz   |   Web: www.vacr.cz