E-mail   Heslo  
  Registrace 
Vzdělávací agentura ČR
Brno

Seminář: Povolování kácení mimolesních dřevin - NOVINKY na rok 2024


Název: Povolování kácení mimolesních dřevin - NOVINKY na rok 2024
Seminář bude přednášen formou on-line přednášky.
Číslo semináře: 23145
Akreditace:
Lektor: Ing. Jana Zmeškalová - lektor odborných seminářů, vedoucí odboru ŽP, praxe 25 let
Termín konání: 12. prosince 2023 (úterý)
Čas konání: 9.00 - 14.00
Místo konání: webinář, přednáška formou ON-LINE výuky
Cena: 2 100,- Kč / osoba


Přihlásit se na semináře


Cílová skupina:

Úředníci ÚSC zabývající se výkonem správních činností v oblasti ochrany přírody a krajiny, zejména v rovině obecné ochrany dřevin rostoucích mimo les z hlediska samosprávy a výkonu přenesené působnosti v ochraně přírody a krajiny.


Cíl semináře:

Znalost zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
1. (část týkající se jejich ochrany) a jeho prováděcí vyhlášky č.189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
2. Aplikace znalostí výše jmenovaných předpisů v praxi
3. Propojení realizace ustanovení zákona č.114/1992 Sb. s ustanovením zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
4. Kvalitní a odborný výkon přenesené působnosti obcí v oblasti ochrany přírody a krajiny
5. Kvalifikovaná služba veřejnosti


Program semináře:

Seminář prezentujeme on-line.
Účastník bude potřebovat počítač s připojením k internetu a internetový prohlížeč např. Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge. Počítač musí být dále vybaven reproduktory nebo výstupem pro sluchátka.

Den před konáním semináře účastník obdrží do e-mailu veškeré informace, odkaz na vysílání s přihlašovacími údaji a materiál v elektronické podobě.

__________________________________________________________________________


Aktuálně:
PLÁNOVANÉ ZMĚNY NA ROK 2024.1. Legislativa ochrany mimolesních dřevin
(výklad k obecným ustanovením zákona o ochraně přírody, zmocnění k ochraně dřevin a ustanovení občanského zákoníku)

2. Legislativa kácení mimolesních dřevin
(výklad k jednotlivým procesům povolení kácení dřevin)

3. Správní orgány
(výklad ke kompetencím správních orgánů obcí)

4. Omezení kompetencí správních orgánů
(výklad k omezení kompetencí správních orgánů obcí)

5. Správní řízení

- Zahájení a oznámení zahájení správního řízení (aplikace správního řádu)
- Vymezení okruhu účastníků řízení (aplikace správního řádu, účast občanských sdružení)
- Ústní jednání, místní šetření (aplikace správního řádu)
- Vyjádření účastníků řízení (aplikace správního řádu)
- Usnesení o  procesních stránkách řízení (aplikace správního řádu)
- Rozhodnutí o věcné stránce řízení (aplikace správního řádu)
- Odvolání proti usnesení nebo rozhodnutí (aplikace správního řádu)

6. Kompenzace újmy - náhradní výsadba
(aplikace zásad správného přístupu k ochraně přírody a krajiny)

7. Přestupky a správní delikty
(výklad ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o přestupcích v aplikaci na nepovolené kácení a nekvalitní ořez dřevin)

8. Přílohy – příklady jednotlivých správních úkonů
(aplikace správního řádu na ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny)

Závěr semináře - dotazy a diskuse


Přihlásit se na semináře


aktuální nabídka seminářů


© Vzdělávací agentura ČR, s.r.o.   |   Telefon: (+420) 774 556 558   |   E-mail: info@vacr.cz   |   Web: www.vacr.cz