E-mail   Heslo  
  Registrace 
Vzdělávací agentura ČR
Brno

Seminář: Zvládání konfliktních situací (s respektem vůči sobě i druhým)


Název: Zvládání konfliktních situací (s respektem vůči sobě i druhým)
Seminář bude přednášen formou on-line přednášky.
Číslo semináře: 24126
Akreditace: Akreditace MPSV ČR
Číslo akreditace: A2024/0103-SP/PC/PP/V
Lektor: Mgr. Jitka Reitterová - psycholog, lektor a trenér
Termín konání: 6. června 2024 (čtvrtek)
Čas konání: 9.00 - 14.00 hodin
Místo konání: webinář, přednáška formou ON-LINE výuky
Cena: 2 200,- Kč / osoba


Přihlásit se na semináře


Cíl semináře:

Naučit se zvládat konfliktní situace v praxi tak, abych neublížil a přitom si zachoval zdravou sebeúctu.
Účastník bude umět odhalovat spouštěcí mechanismy konfliktů, zaregistrovat příznaky vznikajícího konfliktu, efektivně řídit průběh konfliktu, provádět zpětné vyhodnocení a přijímat následná opatření, znát způsoby, jak ovládat svoje emoce v konfliktu a obnovovat emoční rovnováhu.


Program semináře:

Seminář bude přednášen formou on-line přednášky.
Účastník bude potřebovat počítač s připojením k internetu a internetovým prohlížečem např. Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge.

Počítač musí být dále vybaven reproduktory nebo výstupem pro sluchátka.

Pro bližší identifikaci přihlášeného účastníka může být vyžadováno zapnutí web-kamery. A to i v průběhu celého konání semináře.

Den před konáním semináře účastník obdrží do e-mailu veškeré informace, odkaz na vysílání s přihlašovacími údaji a materiál v elektronické podobě.


___________________________________________________________________


Úvod semináře, představení lektora

Úvod do problematiky
- seznámení s osnovou semináře. Do jakých nesnadných situací se dostáváte - na pracovišti, ve společnosti, v rodině? Soupis typických případů - podklad pro modelové situace.

Co je to konflikt?
- definice konfliktu, jeho funkce, příčiny vzniku. Zájmy x postoje. Typy konfliktů (mobilizující x destruktivní, intrapersonální x interpersonální x skupinové.

Průběh konfliktu
- charakteristické etapy průběhu konfliktní situace. Jak se chováte v konfliktních situacích?

Prevence vzniku konfliktů
- Vliv osobního vnitřního nastavení a připravenosti. Odhalování kritických míst a spouštěcích mechanismů. Konfliktní osobnostní znaky. Komunikační šumy.

Řešení konfliktů
- 5 přístupů k řešení konfliktů - jejich výhhody, nevýhody, chatakristické situace použití. Skupinová hra. Řešení modelových situací z praxe účastníků.

Závěrečné hodnocení
- zhodnocení užitečnosti nově získaných vědomostí a dovedností


Přihlásit se na semináře


aktuální nabídka seminářů


© Vzdělávací agentura ČR, s.r.o.   |   Telefon: (+420) 774 556 558   |   E-mail: info@vacr.cz   |   Web: www.vacr.cz