E-mail   Heslo  
  Registrace 
Vzdělávací agentura ČR
Brno

Seminář: Inventarizace majetku


Název: Inventarizace majetku
Seminář bude přednášen formou on-line přednášky.
Číslo semináře: 24127
Akreditace: Akreditace MV ČR
Číslo akreditace: AK/PV-476/2020
Lektor: Ing. Vladimír Hora - - lektor účetní a daňové problematiky, praxe 25 let
Termín konání: 13. června 2024 (čtvrtek)
Čas konání: 9.00 - 14.00 hodin
Místo konání: webinář, přednáška formou ON-LINE výuky
Cena: 2 200,- Kč / osoba


Přihlásit se na semináře


Cíl semináře:

Cílem vzdělávacího programu je informovat účastníky o aktuální problematice inventarizace majetku. Účastník získá ucelený přehled o komplexní problematice včetně příkladů z praxe.


Program semináře:

Seminář Inventarizace majetku bude přednášen formou on-line přednášky.
Účastník bude potřebovat počítač s připojením k internetu a internetový prohlížeč např. Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge. Počítač musí být dále vybaven reproduktory nebo výstupem pro sluchátka.

Den před konáním semináře účastník obdrží do e-mailu veškeré informace, odkaz na vysílání s přihlašovacími údaji a materiál v elektronické podobě.
____________________________________________1. část
Úvod semináře, představení lektora

Výklad základních pojmů
- osoba odpovědná za majetek, za pohledávku a za závazek
- plán inventur
- inventura
- inventarizační zpráva
- inventarizační položka a její část
- inventurní soupis
- inventarizační rozdíly: manko, schodek, přebytek
- zjištěné chyby v evidenci a dokumentaci: zúčtovatelné rozdíly
- osoba odpovědná za majetek, za pohledávku a za závazek

2. část
Požadavky na provedení inventarizace - včasnost, úplnost, spolehlivost

Druhy inventarizace - řádná, mimořádná, průběžná

Harmonogram inventarizačních prací
- příprava inventarizace
- průběh inventarizace
- zjištění a srovnání s účetním stavem
- vypořádání rozdílů
- nápravná opatření

3. část
Komise zajišťující přípravu a provedení inventarizace
- ústřední inventarizační komise – pravomoci a povinnosti
- dílčí inventarizační komise – pravomoci a povinnosti
- škodní a likvidační komise

Dokumentace k inventarizaci
- inventurní soupisy
- prvotní a druhotná inventura
- inventurní zápisy
- inventarizační zpráva
- pomocná evidence
- inventurní evidence

Závěr semináře - diskuse a výměna zkušeností


Přihlásit se na semináře


aktuální nabídka seminářů


© Vzdělávací agentura ČR, s.r.o.   |   Telefon: (+420) 774 556 558   |   E-mail: info@vacr.cz   |   Web: www.vacr.cz