E-mail   Heslo  
  Registrace 
Vzdělávací agentura ČR
Brno

Seminář: (Emoční) inteligencí proti syndromu vyhoření


Název: (Emoční) inteligencí proti syndromu vyhoření
Seminář bude přednášen formou on-line přednášky.
Číslo semináře: 24129
Akreditace: Akreditace MPSV ČR
Číslo akreditace: A2024/0104-SP/PC/PP/V
Lektor: Mgr. Jitka Reitterová - psycholog, lektor a trenér
Termín konání: 20. června 2024 (čtvrtek)
Čas konání: 9.00 - 14.00 hodin
Místo konání: webinář, přednáška formou ON-LINE výuky
Cena: 2 200,- Kč / osoba


Přihlásit se na semináře


Cíl semináře:

Účastníci budou
- mít teoretické znalosti o příčinách vzniku a rozvoji syndromu vyhoření, jeho příznacích
- budou umět rozpoznat příznaky syndromu vyhoření a určit jeho fázi
- znát rizika rozvoje syndromu vyhoření v souvislosti s charakteristikami jejich aktuálního pracovního zařazení
- vědět jaký je jejich aktuální stav vzhledem k syndromu vyhoření, ve které z oblastí jsou nejvíce ohroženi
- znát soubor možných technik obnovy sil, zvyšování odolnosti vůči střesu, budování životní spokojenosti a optimismu
- umět aktivně využívat metody sebeuvědomění, seberegulace a sebemotivace


- Seznámit se s antistresovou strategií „kontrola situace“ a principy proaktivity.
- Získat vhled do problematiky emoční inteligence a jejího využití v praxi.
- Osvojit si vybrané techniky z oblasti sebeřízení - sebekontroly a sebemotivace.
- Naučit se metodu, jak je možné se osvobodit z moci manipulátorů.
- Získat inspiraci, jak ovlivňovat lidi a vztahy.


Program semináře:

Seminář je prezentován on-line.
Účastník bude potřebovat počítač s připojením k internetu a internetový prohlížeč např. Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge.
Počítač musí být dále vybaven reproduktory nebo výstupem pro sluchátka.

Den před konáním semináře účastník obdrží do e-mailu veškeré informace, odkaz na vysílání s přihlašovacími údaji a materiál v elektronické podobě.
V případě, že jste informace neobdrželi, kontaktujte pracovníka agentury. Děkujeme.

______________________________________________________________Program semináře:

1. Úvod semináře - představení lektora, úvod do problematiky

2. Co je to syndrom vyhoření?
• test vstupních znalostí - vyvození teorie (historie, fáze vzniku, příznaky psychické, fyzické, sociální)
• charakteristika zvláštností vzniku a rozvoje syndromu vyhoření u pracovníků v sociální sféře
• dotazník – určení míry individuálního ohrožení

3. Stres a stresory
• fyziologické souvislosti, distresory a salutory, zátěžové faktory v pracovním prostředí
• specifika stresových faktorů v oblastech sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství
• jak funguje „kontrola situace“


4. Emoční inteligence a jak ji využít pro snížení zátěže
• 5 oblastí-faktorů emoční inteligence a jejich uplatnění
• tipy pro cílený rozvoj emoční inteligence
• sebeuvědomění (temperament, sebevědomí, rozpoznání emočních stavů)
• sebeovládání a sebemotivace (techniky zvládání negativních emocí, vybrané techniky pozitivního myšlení)

5. Člověk v rovnováze
• harmonie tří zdrojů inteligence: tělo – emoce – mysl
• 4 dimenze obnovy sil
• osvědčené strategie budování životní spokojenosti, optimismu a pohody
• úspěch jako osobní vize


Závěr - vyhodnocení, zpětná vazba


Přihlásit se na semináře


aktuální nabídka seminářů


© Vzdělávací agentura ČR, s.r.o.   |   Telefon: (+420) 774 556 558   |   E-mail: info@vacr.cz   |   Web: www.vacr.cz