E-mail   Heslo  
  Registrace 
Vzdělávací agentura ČR
Brno

Smluvní podmínky


Přihláška na seminář

• Přihlášení na seminář proběhne potvrzením a odesláním přihlášky, která je umístěna u každého semináře na stránce dole.
  Přihlásit se na seminář můžete také e-mailem na info@vacr.cz.
  Přihlášku prosím řádně vyplňte včetně všech náležitostí potřebným k fakturaci.
  Tato přihláška bude systémem odeslána pracovníkům Vzdělávací agentury ČR.

• K potvrzení Vašeho přihlášení dojde automaticky na Vaši zadanou kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.
  Tímto je Vaše přihláška potvrzená a závazná.
  V případě neobdržení potvrzujícího e-mailu prosím kontaktujte pracovníka Vzdělávací agentury ČR.

• K usnadnění opakovaného vyplňování informací v přihláškách slouží registrace uživatele.
  Po vyplnění e-mailu a hesla Vám systém zadané informace v přihlášce předvyplní.

• Přihlášení účastníci jsou zařazeni dle pořadí přijatých přihlášek.

• V případě obsazení kurzu, prosím kontaktujte pracovníka Vzdělávací agentury ČR, který s Vámi projedná možné
  alternativy Vašeho školení.

• Vyhrazujeme si právo organizačních změn (změna termínu, lektora, místa konání, aktualizace tématu) a zrušení akce.
  Účastníci budou o těchto změnách neprodleně informováni pracovníkem agentury a to e-mailem či telefonicky.

Vzdělávací agentura ČR se zavazuje, že veškeré osobní údaje přihlášených osob chránit a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Úhrada semináře, daňový doklad

• Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách dohodou.

• Cena semináře je konečná a zahrnuje studijní materiály (při poskytnutí lektorem) a občerstvení.

• Úhradu za seminář poukažte na číslo účtu: 2300592860/2010 vedený u Fio banka, a.s.
  Variabilní symbol je totožný s číslem semináře.
  Veškeré informace k platbě, včetně variabilního symbolu, jsou uvedené v potvrzujícím e-mailu po přihlášení.

• Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu nejpozději 5 dní před konáním semináře na účet Vzdělávací agentury ČR
  nebo v hotovosti přímo na místě konání.

• Fakturu nebo příjmový pokladní doklad obdrží účastník školení u prezence na začátku semináře.
Stornovací podmínky

• Stornování přihlášky akceptujeme nejpozději 3 dny před konáním semináře.

• V případě, že se přihlášený účastník nemůže semináře přímo účastnit, může za sebe vyslat náhradníka.
  Tuto změnu prosím neprodleně nahlaste pracovníkovi Vzdělávací agentury ČR.

• V případě, že se účastník neúčastní semináře uhrazená smluvní cena za seminář se nevrací.


aktuální nabídka seminářů


© Vzdělávací agentura ČR, s.r.o.   |   Telefon: (+420) 774 556 558   |   E-mail: info@vacr.cz   |   Web: www.vacr.cz